Luomulampaat

Kasvatamme kahta suomalaista alkuperäislammasrotua, suomenlampaita ja ahvenanmaanlampaita. Lisäksi kasvatamme pienimuotoisesti gotlanninlampaita. Lampaamme laiduntavat kesän ja ulkoilevat talvella päivisin. Lampailla on tärkeä tehtävä perinnemaisemien hoidossa. Lampaat laiduntavat perinnebiotooppeja myös saarissa.